Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 29. júna 2004

Drahé deti, nezablúďte od cesty, ktorú vám ukazujem. Žiadam vás, aby ste boli verní Ježišovi, pretože On sám je Cesta, Pravda a Život. Milujte Pravdu a všade sa snažte byť svedkami Božej lásky. Veľa sa modlite za obrátenie mužov a žien, a chodievajte na sv. prijímanie, aby ste boli veľkými vo viere. Tiež vás žiadam, aby ste boli verní Cirkvi Môjho Syna Ježiša a zintenzívnili svoje modlitby za Petrovho nasledovníka, pápeža Jána Pavla II.

Modlite sa za budúcnosť Cirkvi, ktorá je vnútorne rozdelená a ohrozená (je) stratou pravej viery. Vedzte, že ste v časoch veľkého súženia pre Cirkev. Buďte odvážni. Prijmite Moje volania a budete víťazní. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love