Spread the love

Francúzski veriaci modliaci sa pred horiacou katedrálou Notre Dame.

Týždeň pred Veľkou nocou 2019.

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 27. októbra 2020

Pokoj do tvojho srdca!

Môj synu, prišla som z Neba (spolu) so Svojím Synom Ježišom aby som požehnala celé ľudstvo: ľudstvo, ktoré zabudlo na Boha a už Ho viac nemiluje. Boh vás volá k obráteniu, ale mnohí Ho nechcú počúvať. Mnohí odmietajú prijať Božiu lásku, nechávajú sa oslepovať Satanom, ktorý ich zdržuje od Jeho svätej cesty aby tak nasledovali klamstvá a hriechy (tohto) sveta. Môj synu, povedz každému, aby sa priblížil k Môjmu Najčistejšiemu Srdcu tak rýchlo, ako to len bude možné.

Moje Srdce bude bleskozvodom proti Božej spravodlivosti, ktorá razantne dopadne na nevďačných hriešnikov. Moje Srdce vás ochráni v najťažších chvíľach, ktoré už veľmi skoro prídu na Cirkev a na svet. Neposlušní ľudia budú veľmi trpieť kvôli ich hluchote (a) nepočúvaniu, čo im Boh hovorí. Boh nemiluje neposlušnosť. Boh nemiluje hriech.

Zmeňte svoje životy, pretože už veľmi skoro bude Svätá Cirkev ranená krutým spôsobom a zúfalstvo úbohého, opusteného a zraneného stáda bude veľké. Modlite sa, modlite sa, veľmi sa modlite a Boh sa zmiluje nad každým jedným z vás aj nad celým svetom. Všetkých vás žehnám: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.

 


Spread the love