Spread the love

 

Panna Mária Gisele Cardii , 14. novembra 2020

Drahé deti, ďakujem vám, že ste tu v modlitbe a že ste tak vo svojich srdciach vypočuli Moje Volania. Moji milovaní, Ježiš veľmi trpí kvôli tomu, čo Mu robia. Satan vyrušuje množstvo duší a ľudí Cirkvi vedie dole po ceste pýchy a arogancie; a spôsobí, že veriť budú, že sú všemocní, (pričom) pôjdu po ceste zatratenia; však to, čo ma bolí (najviac), je, že stádo bude roztrúsené bez toho, aby (vôbec) spoznalo Ježiša! Namiesto toho, deti Moje, Boh vás žiada o pokoru: toto je čnosť, ktorou budete rozpoznaní ako Jeho deti.

Teraz je čas skutočného boja: so zbraňami pôstu a svätého ruženca vo svojich rukách bojujte spolu so Mnou za konečné Víťazstvo Môjho Nepoškvrneného Srdca. Milované deti, prídu časy, ktoré budú strašné, ale nebojte sa, pretože Ja a Môj Syn budeme v čase súženia blízko pri vás. Ježiš učiní, že Duch Svätý na vás zostúpi tak, ako zostúpil na apoštolov. Tie Moje deti, ktoré sú vyslancami a prorokmi týchto čias, budú trpieť najviac zo všetkých; nenechávajte ich osamote. Milujte sa navzájom ako bratia a sestry, buďte spojení s láskou a oddane sa spolu modlievajte.

Teraz vás žehnám v Mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

 

+ + +

Gisela Cardia: po jej návšteve Medžugoria začala jej socha Panny Márie vzlykať krvavé slzy. Následne sa jej Panna Mária mala začať zjavovať a podávať jej rôzne správy. Pravidelne raz za mesiac sa neďaleko Ríma stretáva spolu s ňou skupina veriacich aby sa modlili a pri týchto príležitostiach má Panna Mária predávať Gisele ďalšie správy.

Momentálne prebieha vyšetrovanie týchto prípadov Vatikánom. Biskup jej oblasti sa nevyjadril ani za ani proti týmto zjaveniam. Veriacim však účasť na modlitbách, kedy má dochádzať aj k oným zjaveniam Panny Márie, nezakázal. Pri týchto zjaveniach (v oblasti zvanej Trevignano) má tiež dochádzať aj k akýmsi úkazom spojeným so Slnkom.

 


Spread the love