Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. januára 2000

Drahé deti, Ja som Kráľovná Pokoja. Ja som Matka Boha Syna a (aj) vaša Matka. Žiadam vás, aby ste sa ešte viac modlili za Cirkev Môjho Syna Ježiša, ktorá prechádza ťažkými chvíľami. Čo som vám predpovedala v minulosti, sa čoskoro udeje. Modlite sa. Odpadlíctvo v Cirkvi sa stáva veľmi zrejmým. Mnoho vysvätených duší (t.j. kňazov) stratilo vieru a kapitán (pápež) tejto veľkej lode (Cirkvi) bude veľmi trpieť. Prichádza okamih agónie pre Cirkev. Veriaci budú prechádzať veľkými skúškami, avšak Pán na konci zvíťazí.

Nestrácajte nádej. Ja som vaša Matka a som s vami. Povedz každému, že rozhodujúca chvíľa v boji medzi Ženou odetou Slnkom (Máriou) a drakom začala. Otvorte svoje srdcia a získajte Milosť Pánovu. Odvahu. Tí, ktorí sú s Pánom, zvíťazia. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.  Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.  A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov;  jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.  I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.  Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.

-Zjv 12:1-6-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love