Spread the love

Sv. Gregor Veľký

(pápežom v rokoch 590-604)

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 5. júla 2008

Drahí synovia a dcéry, Cirkev bude prenasledovaná a ťažký kríž okúsi. (Však) po veľkom súžení, Boh spôsobí, (že) sa zjaví veľký Muž Viery. Cirkev ním bude obnovená a pre verných nastane nový čas milosti. Dôverujte v Pána. Nie je od vás ďaleko. Otvorte svoje srdcia Jeho Volaniu, lebo to je jediný spôsob akým budete môcť prispieť k veľkému Triumfu Môjho Nepoškvrneného Srdca.

Neustupujte. Vo svojom konaní buďte úprimní. Prijmite Moje napomínania s radosťou a horliví buďte vo Viere. Ja som vaša Mama. Prišla som z Neba, aby som vás viedla k svätosti. Nestojte nečinne. Boh sa ponáhľa. Vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Videla som pápeža, ktorý vypudil zlé kňazstvo, ktoré si myslelo, že môže konať svojvoľne, bez Krista a bez tradičných cirkevných spôsobov. 

-Anna Katarína Emmerichová-


Spread the love