Spread the love

 

Panna Mária Gisele Cardii , 17. novembra 2020

Drahé deti, ďakujem vám, že ste tu v modlitbe a že ste tak vo svojich srdciach vypočuli Moje Volania. Moje milované deti, otvorte svoje oči, aby ste videli temnotu, ktorá zostupuje na Zem; vetry vojny dujú ešte silnejšie (ako kedykoľvek pred tým). Moje milované deti, hľadím s bolesťou na ľudstvo ktoré sa stráca – časť z neho už je stratená. Znova vám hovorím, aby ste sa milovali navzájom; z ľudstva sa stali ľudské bytosti bez Božieho ducha: myslíte na všetko, čo je späté so zemou a nikdy nehľadíte do Nebies, ktoré vás chcú s veľkou láskou zachrániť svojimi znameniami a ochrániť Mojimi slovami, no vy ste (stále) slepí.

Moje deti: pozrite na Kristov kríž a milujte ho; zvlášť sa modlite za tých kňazov, ktorí viac nie sú hodní mať Telo Kristovo vo svojich rukách. Už som vám povedala, (aby) ste sa opäť modlievali vo svojich domovoch. Deti, modlite sa za Taliansko, pretože tam bude čoskoro zemetrasenie. Modlite sa (tiež) za Ameriku a nehľaďte na ticho týchto čias: konflikty sa za chvíľu dajú pocítiť. Teraz vás žehnám v Mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

 

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Gisela Cardia: po jej návšteve Medžugoria začala jej socha Panny Márie vzlykať krvavé slzy. Následne sa jej Panna Mária mala začať zjavovať a podávať jej rôzne správy. Pravidelne raz za mesiac sa neďaleko Ríma stretáva spolu s ňou skupina veriacich aby sa modlili a pri týchto príležitostiach má Panna Mária predávať Gisele ďalšie správy.

Momentálne prebieha vyšetrovanie týchto prípadov Vatikánom. Biskup jej oblasti sa nevyjadril ani za ani proti týmto zjaveniam. Veriacim však účasť na modlitbách, kedy má dochádzať aj k oným zjaveniam Panny Márie, nezakázal. Pri týchto zjaveniach (v oblasti zvanej Trevignano) má tiež dochádzať aj k akýmsi úkazom spojeným so Slnkom.


Spread the love