Spread the love

 

Panna Mária Gisele Cardii , 16. februára 2021

Moji drahí, ďakujem vám za modlitby, ktoré prednášate, hoci sú aj v tichosti; každé gesto, každé slovo adresované Bohu je modlitba. Deti, naďalej vás žiadam, aby ste boli svetlami pre svet a mečmi pre svoju obranu; dáme vám maximum ochrany, ale modlite sa, Bohu hovorte pokojne a mierne – bez strachu vysvetľujte, čo vám je Nebom zvestované, pretože Duch Svätý vás bude sprevádzať. Deti, modlite sa za Rusko, Čínu a Ameriku: tieto (krajiny) spôsobia svetu zmätok. K Bohu Spasiteľovi sa obráťte bez pochybností: verní buďte pravej doktríne. Modlite sa za tých, ktorí sa boja týchto dní temnoty, ktoré prichádzajú. Hovorím im: nebojte sa, pretože jediné, po čom by ste mali túžiť je Raj. Vo svete je toľko zbytočných smrtí, pretože skláňate svoje hlavy pred jeho elitou. Buďte pozorné, deti Moje, zlo sa chopuje príležitosti, ktoré mu ponúkajú vaše duchovné a fyzické slabosti, aby na vás zaútočil. Preto buďte pevní vo viere, pretože len takýmto spôsobom budete schopní prestáť a zamietnuť (zlo), a evanjelizovať. Moje deti, vulkány sa prebudia takmer naraz: príroda sa obracia proti nevďačnému a hriešnemu ľudstvu.

Deti, modlite sa za Cirkev: rozdelenie postupuje. Cirkev opäť povstane… nanešťastie, Moji najdrahší synovia (kňazi) si vybrali cestu falošnosti spôsobujúc tak temnotu dopadajúcu na veriacich. Pamätajte, že za všetko svoje správanie budete skladať účty pred Bohom: vediete stáda ku hriechu, hriech už viac neberiete na vedomie, čo vyučujete už nie je to, čo hovorí pravé Magistérium a za toto všetko budete braní na zodpovednosť!

Temnota zostúpi na túto Zem a nebeské znamenia budú čím ďalej tým pôsobivejšie. Ihneď sa obráťte! Antikrist sa čoskoro verejne zjaví pôsobiac ako svätec… bude dokonca hovoriť o Bohu, ale buďte obozretné, deti! Vždy žite podľa Mojich správ a zhromažďujte toľko duší, koľko len bude možné. Moja dcéra, ďakujem ti za to, že si mi bola vždy verná. Ježiš bude po tvojom boku a ja ťa počas Veľkej noci budem utešovať . Teraz vás opúšťam so svojím materinským požehnaním v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

 

+ + +

 

Pozn. M.G.:

Ešte URČITE nežijeme v dobe biblického Antikrista. Musím povedať, že voči Gisele a aj Luz de Márii som rozhodne obozretnejší než voči Pedrovi a Edsonovi. Im verím na 100 percent (Edsonovi na 95), no Gisele a Luz tak na 70-75%

Prečo nežijeme v dobe Antikrista: Antikrist príde až po osobách zvaných „Veľký katolícky kráľ“ a „Anjelsky pápež,“ ktoré kresťanstvo obnovia do takej podoby, že ešte aj všetci Židia a moslimovia príjmu Ježiša za svojho Spasiteľa.

Antikrist príde v dobe, kedy moslimské náboženstvo nebude existovať už niekoľko desaťročí.

Antikrist príde v dobe, kedy bude po veľkej vojne existovať jedna svätá katolícka ríša pod vedením onoho kráľa z Francúzska. Antikrist túto ríšu zničí.

Nežijeme v dobe Antikrista; žijeme v dobe pred vystúpením onoho Veľkého katolíckeho kráľa z Francúzska, ktorý zachráni takmer zničenú Cirkev a dosadí svätého „Anjelského pápeža.“

ALE: Panna Mária sa v La Salette vyjadrila, že bude akýsi „predchodca Antikrista.“ Bude to veľký a strašný vojnový vojvodca, podobný, ako boli Napoleon a Hitler.

Predchodca Antikrista bude moslim a na čele moslimských národov podnikne inváziu do Európy. Jeho spojencami budú Rusko a Čína.

Predchodcu Antikrista budú moslimovia považovať za syna boha a brutálne budú vyžadovať aj od Európanov, aby sa mu klaňali ako bohu.

Predchodca Antikrista bude po niekoľkých rokoch porazený Veľkým katolíckym kráľom vo Francúzsku a kráľove vojská potiahnu až na blízky východ, kde zničia moslimské náboženstvo.


Spread the love