Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. februára 2021

Drahé deti, dajte sa do Milosti Pánovej. Otočte sa k Tomu, ktorý vás miluje a pozná vás po mene. Ste dôležití pre uskutočnenie Mojich plánov. Počúvajte Ma: na kolenách sa modlite za Cirkev Môjho Ježiša; príde pre ňu moment veľkej agónie. Ako som vám povedala už v minulosti, mnohí horlivci vo viere prijmu čo je falošné. Silu vyhľadávajte v modlitbe.Buďte verní Môjmu Ježišovi: pozerajte Naň. Od Pána príde vaše víťazstvo. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love