Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 30. decembra 2008

Drahí synovia a dcéry, človek veľkého vplyvu povstane proti Cirkvi a zjednotí mocných ľudí, ktorí privedú Cirkev na kalváriu. Tí, ktorí sú proti Cirkvi, budú konať s veľkou zúrivosťou. Tí vysvätení sa budú báť a mnohí utečú. Mnohí verní opustia Cirkev zo strachua na mnohých miestach budú kostoly úplne prázdne. Ľudia budú po mnoho rokov ďaleko od Pravdy, avšak v ich srdciach sa prebudí Pánov zázrak po službe iba jedinému skutočnému Pánovi.

Boh dovolí každému uzrieť jeho vlastné omyly (tzv. „Osvietenie svedomia„), činiť pokánie a vrátiť sa slúžiť jednému pravému Bohu. O tri dni neskôr sa udeje veľký zázrak a nastane konečné víťazstvo Môjho Nepoškvrneného Srdca a navždy zavládne mier. Odvahu. Ja som vaša Mama a prišla som z Neba, aby som vás povolávala ku obráteniu.  Neodmietajte (sa obrátiť). Vpred po ceste, ktorú vám ukazujem! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love