Spread the love

 

Ach, dobrá je poníženosť, a svaté pokání, neb anjelúv z lidi činí,

a od pekla chrání.

 

Za zisk sobe to pokladá, když múže umríti,

lepej v nebi s Kristem bývať, než na zemi žíti.

 

Pamatuj si, že se všecko nadarmo utrácá,

čokoliv se ku spasení duše neobrácá.

 

Jak by kdo potupoval, ty nedbaj nic na to,

jak napraviť koho múžeš, to si drž nad zlato.

 

Ortel smrti s tebú chodí,

nevíš, kdy ti smrť uškodí.

 

+++

Hugolín Gavlovič (1712-1787): naturalizovaný slovenský mních františkánskeho rádu najlepšie známy pre svoju Valašskú školu. Napísal však ešte iné dielo, ktoré je azda porovnateľné so samotným veľkým Dantem: Škola kresťanská. V ňom odkrýva pravdy o Božom súde, pekle, nebi a očistci. Vyššie uvedené state sú také, ktoré mňa zvlášť oslovili a ktoré som si preto zo Školy kresťanskej pozapisoval.

Veľdielo slovenskej literatúry Škola kresťanská si môžete celé stiahnuť a prečítať na tomto odkaze: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/340/Gavlovic_Skola-krestanska-s-versami-zvazana/3 

Diel v roku 2012 vydal knižne aj Ústav slovenskej literatúry SAV. Kniha má viac ako 750 strán. 


Spread the love