Spread the love

 

 Buďto dobrého zabijú, buďto náhle zhyne,

buďto zradnú smrť podstúpí, nebe ho nemine.

 

Slušelo by tisíc rokúv za nebe slúžiti,

a Búh ho každému dáva za vrúcne vzdechnutí.

 

V svete práce neodkládaj, ani zunovaní,

neb máš nebe pripravené ku odpočívaní.

 

Čož má človek v živobytí? Starosti veliké,

rozličné nebezpečenství, nemoci všeliké.

Strach, chudobu, neduživosť, prenasledování,

krehkosť k hríchu ustavičnú, ducha sužovaní.

 

V mladosti o dobrý život, a o smrť v starosti,

každý múdrý to se stará s velikú pilností.

 

+++

Hugolín Gavlovič (1712-1787): naturalizovaný slovenský mních františkánskeho rádu najlepšie známy pre svoju Valašskú školu. Napísal však ešte iné dielo, ktoré je azda porovnateľné so samotným veľkým Dantem: Škola kresťanská. V ňom odkrýva pravdy o Božom súde, pekle, nebi a očistci. Vyššie uvedené state sú také, ktoré mňa zvlášť oslovili a ktoré som si preto zo Školy kresťanskej pozapisoval.

Veľdielo slovenskej literatúry Škola kresťanská si môžete celé stiahnuť a prečítať na tomto odkaze: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/340/Gavlovic_Skola-krestanska-s-versami-zvazana/3 

Dielo v roku 2012 vydal knižne aj Ústav slovenskej literatúry SAV. Kniha má viac ako 750 strán. 


Spread the love