Spread the love

 

Panna Mária Luz de Maríi , 16. novembra 2020

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca: neustále vás požehnávam Svojou materinskou láskou. Som tu, aby som vás volala k obráteniu ku ktorému musíte pristupovať s odhodlaním odmietnuť (to), čo vám svet so svojimi intrigami ponúka, aby ste tak mohli milovať Večnú Spásu.

Ocitnete sa v časoch veľkých skúšok: smerujete k najväčšiemu ničeniu aké ste kedy zažili, lebo ste sa odvrátili od Boha, popreli ste Ho, odmietli ste Ho a Diabla ste prijali za svojho boha. Táto generácia sa bez prestania ženie k naplneniu toho, čo Vám Dom Boží (už) ohlásil.

Diabol vás otrávil jedom poznajúc najväčšie slabosti každého jedného z vás. Takto do vás vnikol kúsok po kúsku plaziac sa hladko ako jedovatý had, ktorým aj je, a skrze návyk vás zviedol vidieť zlé ako dobré a odmietnuť, čo je správne a potešujúce Boha.

Žijete v neustálom duchovnom boji proti zlu; nezabúdajte, že ste vojakmi Nebeskej lásky a vo viere neustále rastiete. Nemárnite svoj čas pozemskými záležitosťami. Čas človeka plynie bez prestania, postupuje a už sa nikdy nevráti. Povinnosťou Mojich detí je vidieť a vážiť sa vo svetle žitia čoby Božích detí než budú preskúšané počas Varovania (Osvietenia svedomia?).

Nariekam pre každé jedno z Mojich detí; trpím pre spustošenie v ktorom žijete a neprítomnosti Môjho Syna vo vás, pretože ste zlo prijali za svojho boha a (preto) v tejto chvíli nenachádzate žiadnej útechy.

Musíte pochopiť, že nebeská spravodlivosť (t.j. súd)  stojí pred Jeho deťmi; je dôležité nepliesť si Milosrdenstvo s nevedomosťou, výhovorkami pre pre pokračovanie po ceste Diabla, nádejou že máte (ešte dostatok) času aj keď ste prijali čo je svetské a nahradili Boží Zákon.

Drahé deti, modlite sa za Ameriku, (kde) politické nepokoje človeka proti človeku obnovia krutosti minulosti (nová občianska vojna?); modlite sa za Californiu, bude ňou silno zatrasené.

Drahé deti, modlite sa za Argentínu, ktorá bude trpieť kvôli útlaku. Anglicko bude trpieť skrze prírodu a odmietne novú korunu (princa Charlesa za kráľa). Neprestávajte sa modliť za Chile.

Drahé deti, modlite sa, aby zmätok nevyvádzal viac duší z Cirkvi Môjho Syna (t.j. Katolíckej cirkvi).

Drahé deti, modlite sa – ďalšia nákaza zastihne prekvapeného človeka svojou agresivitou; trpím pre to, Moje deti.

Drahé deti, modlite sa, pretože vojna medzi národmi je už tu; národy sa v tichosti pripravujú na desivú Tretiu svetovú vojnu.

Môj Syn vás miluje; nezabúdajte, že vás miluje a že vás ochraňuje… Ja som tu, aby som vás ochránila, ale musíte sa odvrátiť od zla. Choďte vpred, formujte svoju ľudskú prirodzenosť aby činila dobro.

Vyzývam vás, aby ste naďalej používali olej dobrého samaritána (?).

Buďte rozvážne, drahé milované deti: potrebujete sa vrátiť do Domu Môjho Syna.

 

Zdravas Mária, najčistejšia, bez hriechu počatá

Zdravas Mária, najčistejšia, bez hriechu počatá

Zdravas Mária, najčistejšia, bez hriechu počatá

 

Katolícke proroctvá o tak-zvanom „Osvietení svedomia“:

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2020/07/09/katolicke-proroctva-o-tak-zvanom-osvieteni-svedomia/

Luz de María: Súčasné katolícke proroctvá varujúce pred ruskou inváziou:

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2020/09/01/sucasne-katolicke-proroctva-varujuce-pred-ruskou-invaziou/

 

+ + +

Luz de María: katolícka mystička z Kostariky, dnes žijúca v Argentíne. Panna Mária, Pán Ježiš, ako aj jej strážny anjel sa jej zjavujú už od detstva a v roku 1990 bola zvláštnym a zázračným spôsobom vyliečená zo svojej choroby.

Biskup jej oblasti, Juan Abelardo Mata, uznal jej zjavenia v roku 2017 za dôveryhodné. K tomuto uznaniu prispel aj fakt, že niektoré z jej predpovedí sa už vyplnili.

Oficiálna cirkevná hierarchia správy Luiz de Maríe doposiaľ nikdy nespochybnila.

 

+ + +

Tak ako Dobšinský zbieral rozprávky, tak istý pán menom Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami. Tie potom vydal v knihe s jednoduchým názvom „Catholic Prophecy.“ Tieto rôzne proroctvá z rôznych dôb a od rôznych autorov sú mimoriadne zaujímavé v tom, že akoby hovorili jeden a ten istý príbeh, vždy len z trošku iného uhlu pohľadu.

Avšak podstata je VŽDY tá istá: pre hriechy ľudstva – laikov, ale aj kňazov – strestá Boh ľudí dvoma strašnými spôsobmi – nukleárnou vojnou a troma dňami temnoty.

A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.

O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“

Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.

B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.

Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.

C)Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi. (O tzv. Troch dňoch temnoty viac  tu: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/08/29/tri-dni-temnoty-vymysel-alebo-skutocne-proroctvo/)

D) Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi– a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev.

Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

 

Amen!

Obr.: Súčasnosť – Nepokoje a vojna – Pápež uteká z Ríma – Zjavenie nového pápeža a Veľkého kráľa – 3 dni temnoty– Doba mieru –  Zjavenie Antikrista

 

P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.


Spread the love