Spread the love

 

Panna Mária Gisele Cardii , 21. novembra 2020

Drahé deti, pamätajte si, že odo dneška ďalej (do budúcnosti) bude démonický duch silnejší (a) bude mať v područí mnohé mysle; prosím, verte Mojim slovám, buďte pripravení (odmietnuť) zrieknutie (Krista), ktoré od vás budú požadovať – (a) nasledujte Moje slová. Buďte ako Noe keď si pripravoval archu a každý ho považoval za bláznivého, no on mal Vieru a zachránil svoju rodinu aj zvieracie druhy.  Toto je najhoršia doba, akú ľudstvo kedy zažilo, takže vás žiadam, deti Moje, majte Vieru a budete zachránené.

Buďte malí – len tak môžete vstúpiť do Kráľovstva Božieho. Nezáleží na tom, koľko ľudí vás zavrhne, odsúdi a bude vás perzekvovať; vy budete mať vedľa seba Mojich anjelov, ktorí vás učinia neviditeľným pre zlo, zvlášť keď budete vo svojom útočisku. Žiadam vás, aby ste v každom dome mali oltár a požehnané sviece; Môj Syn a Ja tam bude vždy s vami. Nemajte obavy: Môj Pán porazil smrť a miluje vás. Teraz vás žehnám v Mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Súvisiace:

Pedro Régis – Žijete v horších časoch ako boli časy (Veľkej) potopy:

https://matejgavlak.eu/pedro-regis-zijete-v-horsich-casoch-ako-boli-casy-velkej-potopy/

Pedro Régis – Veriaci budú nútení popierať Ježišovu prítomnosť v Eucharistii:

https://matejgavlak.eu/pedro-regis-veriaci-budu-nuteni-popierat-jezisovu-pritomnost-v-eucharistii/

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Gisela Cardia: po jej návšteve Medžugoria začala jej socha Panny Márie vzlykať krvavé slzy. Následne sa jej Panna Mária mala začať zjavovať a podávať jej rôzne správy. Pravidelne raz za mesiac sa neďaleko Ríma stretáva spolu s ňou skupina veriacich aby sa modlili a pri týchto príležitostiach má Panna Mária predávať Gisele ďalšie správy.

Momentálne prebieha vyšetrovanie týchto prípadov Vatikánom. Biskup jej oblasti sa nevyjadril ani za ani proti týmto zjaveniam. Veriacim však účasť na modlitbách, kedy má dochádzať aj k oným zjaveniam Panny Márie, nezakázal. Pri týchto zjaveniach (v oblasti zvanej Trevignano) má tiež dochádzať aj k akýmsi úkazom spojeným so Slnkom.


Spread the love