Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 19. novembra 2020

Drahé deti, počúvajte ma. Milujem vás a chcem aby ste boli blízko pri mne. Dajte mi svoje ruky a Ja vás povediem po ceste svätosti. Máte slobodu, no prijmite Moje Pozvanie. Ľudstvo sa stalo duchovne slepým, pretože sa odvrátilo od svojho Stvoriteľa. Veľa sa modlite pod krížom za obrátenie Mojich úbohých detí. Budúcnosť bude bolestivá pre mužov a ženy viery. Silu vyhľadávajte v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii.

Cirkev Môjho Ježiša bráňte odvážne. Každému hovorte, že pravda je udržiavaná neporušená len v Katolíckej cirkvi. Nebojte sa ohlasovať túto neoddiskutovateľnú pravdu. Môj Ježiš očakáva vaše svedectvo. Radujte sa, pretože vaše mená sú už zapísané v Nebi. Choďte vpred v obrane Pravdy. Nech sa stane čokoľvek, verní zostaňte pravému Magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love