Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. júla 2020

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Vráťte sa k Tomu, ktorý vás miluje a pozná vás po mene. Neskladajte zbrane. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Žijete v horších časoch ako boli časy (Veľkej) potopy a prišiel čas na váš návrat. Dajte mi svoju ruku a ja vás povediem k Tomu, ktorý je vaším jediným a skutočným Spasiteľom. Nevybočujte z cesty, ktorú vám ja ukazujem.

Vo veľkom a strašnom súžení (pravdepodobne III. svetová vojna – pozn. prekl.) bude Pán s vami. Nebojte sa. Po všetkej bolesti uzriete víťazstvo Boha. Odvahu. Milujte a bráňte pravdu, pretože len tak môžete prispieť k definitívnemu víťazstvu môjho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love