Spread the love

 

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 16. júla 2020

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Žiadam vás, aby ste udržiavali svetlo vašej viery. Viera je svetlom, ktoré vás osvecuje a vedie vás k môjmu Ježišovi. Prišla som z Neba, aby som zotrela vaše slzy. Prijmite moju lásku a ja vás budem viesť k svätosti. Smerujete do budúcnosti plnej pochybností a neistôt. Buďte pozorní. V ťažko poškodenej lodi viery budú tí, ktorí sú mi oddaní, ochránení Pánom.

Odvahu. Nie ste sami. Keď pocítite váhu svojho kríža, volajte na Ježiša. Len v ňom je vaša skutočná sloboda a spása. Prišla som z Neba, aby som sa o vás starala. Buďte poslušní. Buďte pokorní vo svojich srdciach. Vpred v obrane Pravdy. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love