Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 28. októbra 1878

Sv. Vitus

Cesta života na zemi, ktorá sa zdá byť tak bolestivá, plná žalostí a niekedy tak temná v očiach nášho tela, je, v očiach duše, naplnená hviezdami a svetlami. Je jasnejšia ako letný deň osvetlený Slnkom. Na zemi je množstvo duší, ktoré neveria, v túto nebeskú nehu a v Božskú láskavosť. Tieto duše majú vieru takú slabú, že ak musia vstúpiť do hĺbky svojej duše, nájdeme tam bledý lúč viery takmer vymazanej, takmer úplne pohltenej túžbami a nedôverčivými myšlienkami splodenými nedostatkom viery a dôvery.

Je to nedostatok viery, je to podrytá viera, je to viera zablokovaná a vyhasnutá zatvrdnutými a rebelujúcimi mysľami, ktorá ich vedie k myšlienke, že viera nevedie k zdokonaľovaniu života človeka. Bez viery je človeku zakázané sa zdokonaľovať (napr. v cnostiach), či učiniť najmenší skutok potešujúci Boha. Viera je poklad. Nedostatok viery je temným peklom.

Sú neveriace mysle, ktoré v mysli človeka zasadzujú myšlienku, že Boh v skutočnosti neexistuje vo všetkej Svojej moci a že využíva Svoju moc v Slnku, hviezdach, či hockde inde. Nabádajú ich veriť, že Boh, existujúci v oboch stranách, Slnku i hviezdach, viac neexistuje na zemi…“

Veď zo vzdelaných katolíkov, máloktorý je katolíkom aj vo svojom srdci.

-Karel Kálal, český spisovateľ, 1918-

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love