Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. januára 2022

Drahé deti, som vaša Matka a milujem vás. Prosím vás, aby ste boli vždy mužmi a ženami modlitby. Len so silou modlitby dokážete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Hľadajte Ježiša. On vás čaká s otvorenou náručou. Žijete v bolestivých časoch, ale nestrácajte odvahu. Nie ste sami. Keď sa všetko bude zdať stratené, Božie víťazstvo príde pre spravodlivých. Žiadam vás, aby ste udržiavali zažatý plameň vašej viery. Ľudstvo kráča k veľkej priepasti, pretože ľudia sa odvrátili od Stvoriteľa. Čiňte pokánie a verne slúžte Pánovi. Kráčate k budúcnosti veľkého duchovného zmätku. Ak ruky nie sú pomazané, niet Ježišovej prítomnosti. Ľudia sa vzopreli Božím zákonom a kráčajú ako slepí, ktorí vedú iných slepých. Vráťte sa do Pánovho svetla, aby ste boli spasení. Vpred v obrane pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love