Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 26. októbra 1882

Pán Ježiš

Srdce diecézy… sa vzbúri a bude nepoddajné. Jeho náreky a hrozby spôsobia, že i mocní sa budú triasť. V dňoch, kedy temnota veľkej odplaty obkľúči ľudí s ťažkosťami a konfliktmi, tento pastier (nejaký biskup), tak ako mnohí iní, sa odmietne poddať príkazom rímskeho pápeža… Keď táto moc nariadi desivé náboženstvo celému kráľovstvu… Vidím iba malé množstvo pridávať sa k tomuto náboženstvu, ktoré spôsobuje, že sa trasie celá zem…

Z výšky svojej slávy vidím pripájať sa s horlivosťou toto vinné, neslávne svätokrádežné náboženstvo. Vidím biskupov sa k nemu pripájať. Vidím veľa, veľa biskupov, och! Moje Srdce je smrteľne ranené. A celé stádo ich nasleduje, všetci bez váhania, pripútajúc sa tak k zatrateniu a peklu. Moje Srdce je smrteľne ranené, ako pri mojom ukrižovaní… A mnohí budú nasledovať týchto francúzskych biskupov.

A keby som ti povedal, že aby založili toto neslávne a prekliate náboženstvo, biskupi a kňazi nebudú dlho meškať. Môžete si byť isté, deti Moje, že biskupi a kňazi nebudú v prospech toho, ktorého som Ja predurčil, aby povstal vo vašej krajine; len veľmi, veľmi málo bude v prospech neho.

Budú proti Kráľovi (Henrimu).“

Nezabúdajme, že máme stále technicky dvoch mužov, s označením „pápež“ a Benediktovo odstúpenie z roku 2013 sa každým rokom javí bizarnejšie a bizarnejšie a to nikdy nie je dobré znamenie.

Zo 100 francúzskych biskupov uvítajú Veľkého katolíckeho kráľa štyria.

Zmienka o tom, že bude akési falošné náboženstvo, „ktoré sa všade rozšíri“ je napríklad aj tu.

M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love