Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, jún 1906

Pán Ježiš

Chcem vám opäť povedať, ako veľmi trpím, ako je Moje Božské Srdce sužované. Vidím množstvo veľmi vinných duší, hlboko skazených, (tam) kde už niet najmenšieho semienka viery. Moji malí verní priatelia, to sú duše, ktorých meno vyslovujem so zármutkom – ktoré sú pri moci, ktoré sa stretávajú v predsieni Pekla (tzn. v parlamente) v tomto hlavnom meste (Paríži), kde mám stále veľa nádherných duší. Ale ja ich zachránim, nechcem, aby trpeli.

Teraz vám chcem zjaviť, že sa začína práca; je konaná s najčiernejším nevďakom so zhoršením bezprecedentného zla proti svätému Náboženstvu, proti svätej Cirkvi, proti duchovenstvu a proti bohabojným, Mojim malým milovaným dušiam. Všetci démoni pekla sa zúčastňujú tejto rozpravy na zničenie všetkého, na odstránenie všetkého, dokonca až ku Mne, Ktorý som večný, Ktorý som nekonečný.

Keď teraz vidíte vychádzať tieto nové bezbožné zákony, v smútku budete hovoriť: „toto je najväčšie dobro nášho Otca, ktorý nás pripravuje za pochodu na Jeho nebeský pokoj a Jeho nebeskú lásku…“ Dostanú sa až tak ďaleko, že budú zahladzovať umenie a prerábať ho budú v najodpornejšiu, strašnú formu; toto všetko pripravujú a napredujú (v tom).“

Stále ma neprestáva fascinovať, ako je v každej správe Marie-Julie parlament nazývaný predsieňou, či sálou pekla. M.

Súvisiace:

Europoslankyňa Nicholsonová uráža katolíkov a vyzýva ich, aby si „dali pohov“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love