Spread the love

Sv. Rita

Z denníčka Marie-Julie, 3. decembra 1879

Panna Mária

„Som to Ja, deti Moje, prišla som, aby som povedala slovo nehy a láskavosti. Moje deti, Môj Syn povedal: „Požehnaní tí, ktorí trpia!“ Tí, ktorí trpia, sú privilegovaní priatelia darov lásky Môjho Syna Ježiša. Moje deti, prikláňam sa s láskou k trpiacej duši. Zmierňujem jej problémy s balzamom Môjho Srdca. Prišla som sa usmiať na dušu, ktorá trpí. Prišla som rozšíriť svoju ružu nádeje na zmorenú dušu. Moje materinské Srdce je vaším útočiskom. Tu si môžete pospať, čo vám dodá sily, v najmilujúcejšom Srdci Matky.

Moje deti, keby ste poznali moju materinskú nehu, prichádzali by ste s ešte väčšou radosťou ku svojej Nebeskej Matke. Moje deti, pozerám na vaše srdce aj ako na záhradu kam prichádzam, aby som vyliala bolesť, ktorú trpím kvôli toľkým dušiam, ktoré žijú mimo milosti. Moje deti, sľubujem vám, že vám budem pomáhať, že vás budem posilovať, zvlášť v čase vašej smrti. Budem pri vašej posteli s pochodňou pokoja a nádeje…

Moje deti, veľmi ma milujte a dávajte o Mne vedieť tak veľmi, ako len viete. Vyhlasujte Moju veľkosť… Tak veľmi vás ocením, že budete zaplavené láskou. Deti Moje, keby duše premýšľali nad všetkým, čo Môj Syn za nich vytrpel po celý život, cítili by ako je v nich znovuzrodená láska k láske, nežnosť k súcitu, a prelievali by slzy pre stratený čas, kedy nepomysleli na Kalváriu. Moje deti, veľmi máličo duší medituje nad bolesťou na Kalvárii Môjho Syna a Jeho Matky. Napriek tomu, aká dobrá, aký úžitok, aká dokonalá je meditácia … ! Všetky vás žehnám…“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love