Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. júna 2022

Drahé deti, otvorte svoje srdcia milostivej Láske Môjho Syna Ježiša. Čaká vás s otvorenou náručou. Pristúpte ku spovedi a čiňte pokánie, prijmite milosť skrze Sviatosť zmierenia. Môj Ježiš vás chce zachrániť. Buďte poslušní a počúvajte Ho. Žijete v časoch, kedy sa zdá, že temnota víťazí, ale Môj Ježiš všetko kontroluje. Jeho svetlo rozpustí všetku temnotu zo sŕdc tých, ktorí milujú a bránia Pravdu. Odvahu!

Buďte mužmi a ženami modlitby. Napodobňujte Jána Krstiteľa. Ján bol mužom hlbokej duchovnosti. Tichý, hovoril v pravý čas a jeho slová menili životy, pretože vyučoval Pravdu. Pravda je veľkou zbraňou obrany v týchto časoch duchovného zmätku. S tou istou odvahou akou disponoval Ján Krstiteľ, prinášajte správu Môjho Ježiša tým, ktorí kráčajú v ústrety duchovnej priepasti.

Ticho, načúvanie a modlitba: toto sú zbrane, ktoré vám ponúkam, aby ste premohli démona. Vpred v obrane Pravdy. Stále uvidíte hrôzy v Dome Božom, ale Pravda porazí lož. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love