Spread the love

Z denníčka Marie-Julie, 16. marca 1880

Panna Mária

Moje dieťa, toľko bolesti a toľko práce, tak veľa krížov a sĺz, ktoré sú tak veľmi odmenené, tak zázračne premenené na zázraky, ktoré – hoc bolo veľa veľkých činov od kalvárie až po dnešok – nikdy pred tým som nepostrehla deti Moje toľko naplnených riek, toľko lejakov milosti, koľko je pripravených pre miesto na ktorom teraz rozprávam.“

Po tejto láskavej úlohe pre ľudí, bude vládnuť ako kráľ, ktorý všetko dobyl. Je to Môj Syn, kto bude vo vedení. Takto skryté činy (slobodomurárov/okultistov?) prídu ku svojmu koncu. Ste povolávaní k nezvyčajnej obnove. Opäť budete nazývaní deťmi sveta.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love