Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 14. júna 2022

Drahé deti, Ja som vaša Matka a milujem vás. Žiadam vás, aby ste napodobňovali Môjho Syna Ježiša vo všetkom. On je zdrojom všetkého požehnania a len v Ňom je skutočné oslobodenie a spása. Ja som Matka Milosti a Zľutovania. Otvorte svoje srdcia a prijmite Pánovu Vôľu pre vaše životy. Dobre viete, ako matka miluje svoje deti. Buďte poslušní Mojim volaniam.

Ťažké časy prídu na spravodlivých , ale Pán bude na strane Svojich. Neustupujte! Pán vás povoláva a očakáva od vás veľa. Za lásku a obranu pravdy budete prenasledovaní a odmietaní, ale nenechávajte sa odradiť. Nebo na vás hľadí. V tejto chvíli, ako Matka Milosti, dávam na vás padať požehnania Nebies. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Ako strážca utáborí sa anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich.

-Ž34:8-

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love