Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 23. júla 1925

Panna Mária:

Moje malé detičky, ten čas bude hrozný, ale nie veľmi dlhý. Vaše modlitby, vaše utrpenie a vaše kríže budú skrátené. Potom bude Moje kráľovstvo (Francúzsko) očistené. V krajinách zostane máličko, veľmi máličko ľudí. Spravodlivosť bude skazou mnohých, ale spravodliví budú zachovaní. Malé detičky, poviem vám tieto slová: „Moje Francúzsko vrhnuté do zločinu bude vzkriesené v sláve. Vláda mieru bude predlžená vždy na 25 alebo 30 rokov (a to) pod vedením duše, ktorú Božské Srdce (Ježišovo) šetrí pre Svojich verných, zachránenej Jeho milosťou, láskou a dobrosrdečnosťou.

Moje malé deti, vzostup tohto princa (kráľa Henriho), ktorý sa stane kráľom Môjho nového Francúzska, očisteného a nádherného v Mojich očiach, bude zápasom, ktorý nepotrvá dlho. Veľký Archanjel (Sv. Michal), obranca Mojich detí, so zástavou Božského Srdca zmení tento boj na požehnanie, kedy bude Božské Srdce vyžarovať žiarivú slávu pre oči Jeho detí. Moje malé detičky – úbohá zem zavlažená milosťami, krajina francúzska, Moje kráľovstvo, bude nanovo zaľudnená. Bude množstvo zázrakov – (a) všetky sa stanú v rovnakom čase.“

 

Znamenie?: Prezident Macron nenápadne zmenil francúzsku zástavu, keď jej svetlo modrý pruh zamenil za tmavší odtieň; podľa komentátorov má ísť o „odkaz na históriu“ – konkrétne na krvavú Veľkú francúzsku revolúciu z roku 1789, kedy sa používal práve tento druh zástavy – https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-vlajka-prezident-emmanuel-macron-barva-modra.A211115_085343_zahranicni_dtt 

M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love