Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 6. novembra 2021

Drahé deti, sväté zákony budú opustené a mnohí stratia pravú vieru. Trpím pre to, čo na vás príde. Postavte sa s odvahou k prekážkam, ktoré sa objavia na vašej ceste. Nie ste sami. Môj Ježiš vás miluje a kráča s vami. Nežite vzdialení od modlitby. Môj Pán vás očakáva. Hľadajte Ho v Eucharistii, aby ste boli veľkí vo viere. Práve v tomto živote, a nie v inom, musíte ukázať, že patríte Ježišovi. Nedovoľte, aby vás veci tohto sveta vzdialili od Pána. Dajte mi svoje ruky a ja vás povediem po ceste svätosti. Vpred bez strachu. Čokoľvek sa stane, nezabúdajte: Boh vo všetkom na prvom mieste. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love