Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 7. augusta 1879

Nečakajte nič od dnešných (demokratických) vlád. Veľký útok sa nebude zdržiavať vyjsť z predsiene pekla (parlamentu), kde dobrí nedosiahnu víťazstvo v ktoré dúfajú, ale Boh chystá pre nich zadosťučinenie, pretože Náš Pán chce aby boli na čele sprievodu (Veľkého katolíckeho) Kráľa!

Pán Ježiš:

On (kráľ) nestratí odvahu, všetko je zapísané v Mojom Srdci a na miesto toho nápisu som položil peknú ľaliu. Touto ľaliou bude Francúzsko obnovené po množstve ziel, množstve bolestí, množstve bojov. Zem na mnohých miestach bude červeným morom. Krv kresťanov bude tiecť prúdmi, ale nestratia odvahu ani v predvečer najstrašnejšieho boja. Zem je v predvečer rozliatia krvi Mojich detí.

Ja však vašu krajinu zachránim vo Svojej Spravodlivosti a v ohromujúcich úderoch Môjho Hnevu. Ja vás budem (pred tým) varovať, vás, všetkých Mojich služobníkov; vyčkajte v dôvere a nádeji. To, čo Mi robí najväčšiu bolesť, je množstvo kresťanov, ktorí odmietajú uveriť Prísľubom Môjho Božského Srdca a že veľa duší si hovorí: „ak by Božie Srdce chcelo, už dávno by tieto zázraky nastali.“ To je to, čo mi spôsobuje utrpenie; kvôli tomu bude káraním a trestaním dušami zaplnené peklo.“

 

Ozn.: budúci týždeň nebudem kvôli pracovným povinnostiam zrejme niekoľko dní pridávať ďalšie príspevky. M.

 

+++

 

Včera – t.j. 21. októbra – bol sviatok blahoslaveného Karola I. posledného cisára Habsburskej ríše a kráľa Uhorska. Tento právoplatný vladár aj našej krajiny bol vypudený zo svojho Bohom ustanoveného trónu svetovými slobodomurármi; Masaryk, Beneš aj Štefánik boli taktiež slobodomurári, ktorí proti právoplatnému dedičovi intrigovali. Karol I. Habsburský napokon zomrel vo vyhnanstve na ostrove Madeira na zápal pľúc vo veku 35 rokov krátko po rozpade jeho ríše.

Jeho pamätné slová sa však práve dnes ozývajú ďaleko hlasnejšie, ako tomu bolo kedykoľvek predtým:

Svoje utrpenie a smrť obetujem za mier vo svete a za to, aby sa moje národy opäť raz spojili.

 

Áno, cieľom tradičných katolíkov v Európe musí byť obnova katolíckych kráľovstiev a impérií, veď to je Vôľa Najvyššieho; v našom prípade je to obnova Habsburskej monarchie a to, aby sa Karolkove národy opäť raz spojili pod vládou jedného katolíckeho panovníka z jeho rodu.

Koniec republík je neodvratný – veď ako hovorí sama Marie-Julie – parlamenty sú „predsieňami pekla„; a skutočne – čo dobrého, čo katolíckeho z nich kedy vzišlo? Presne tak – vôbec nič.

A vláda zla je vždy len dočasná; trvá len dovtedy, kým Boh dovolí, aby trvala. A toto obdobie sa chýli ku koncu.

 

 

 

 


Spread the love