Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 9. augusta 2018

Drahé deti, príde deň, kedy mnohí, ktorí sú horliví vo viere ustúpia, pretože sa budú báť niesť svedectvo viery kvôli veľkému prenasledovaniu, ktoré nastane. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Na kolenách sa modlievajte a silu vyhľadávajte v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Jas Pravdy bude udusený na mnohých miestach (tzn. „pravé cirkevné učenie sa zavrhne mnohými kňazmi na mnohých miestach“) a to, čo je falošné bude prijímané. Tu sú tie najbolestnejšie časy pre spravodlivých. Odvahu! Neodvracajte sa od Pravdy! Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom a s pravým magistériom (učením) Jeho Cirkvi. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love