Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 4. januára 1884

Pán Ježiš

Budú tri dni fyzickej temnoty. Po tri dni… bude neustála noc. Len požehnané voskové sviečky budú vydávať svetlo počas tejto strašnej temnoty: len jedna bude stačiť počas tých troch dní, ale v domoch zlých nevydá ani tá žiadneho svetla. Počas týchto troch dní a dvoch nocí sa zjavia démoni v ohavných formách. Budete počuť najstrašnejšie rúhania. Blýskania vstúpia do vašich domov, ale sviečky neuhasia; ani vietor, ani búrka ich nebudú môcť uhasiť. Červené oblaky ako krv budú plávať po oblohe. Zemou budú otriasať dopady hromov. Desivé Blesky pretnú husté mraky (a to) v období, kedy nebývajú. Zem sa bude triasť až do svojich základov! More zodvihne burácajúce vlny, ktoré sa rozšíria po kontinente…

Zem bude ako rozľahlý cintorín. Telá zlých aj spravodlivých budú pokrývať zem. Hladomor bude veľký… Všetko bude hodené do zmätku… Kríza prepukne náhle, tresty budú určené všetkým a postupovať budú bez prestania…“

Súvisiace:

 

 


Spread the love