Spread the love

Opustený kostol v Čechách…

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 22. novembra 2018

Drahé deti, príde veľká búrka a Dom Pánov bude zasiahnutý. Veľké bahno sa v jeho vnútri rozšíri a mnohí utečú. Trpím pre to, čo ku vám prichádza. Milujte a bráňte Pravdu. Počúvajte Môjho Syna Ježiša a učenia pravého magistéria Jeho Cirkvi. Ticho spravodlivých prispieva ku postupu Božích nepriateľov. Nezostávajte nehybne. Pán potrebuje vaše verejné a odvážne svedectvo. Budete mať (pred sebou) dlhé roky ťažkých skúšok. Ježiša vyhľadávajte v Eucharistii. Len v Ježišovi je vaše skutočné víťazstvo. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love