Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 19. októbra 2021 

Drahé deti, bez kríža niet víťazstva. Cirkev môjho Ježiša zakúsi bolesť prenasledovania a opustenia, ale zvíťazí. Mnoho zasvätených osôb bude prenasledovaných a ponižovaných, ale ako bolo prisľúbené, môj Ježiš bude prítomný vo svojej Cirkvi až do konca. Necúvajte. Prichádzam z neba, aby som vás viedla k tomu, ktorý je vašim jediným a pravým Spasiteľom. Všade svedčte o Pánovej láske. Svojim príkladom a slovami ukážte všetkým, že ste súčasťou jedinej a pravej Cirkvi môjho Ježiša: Katolíckej cirkvi. Neodmietajte Spásu, ktorú vám môj Ježiš ponúka. Buďte poslušní a prijímajte Jeho evanjelium a učenie pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Nezabudnite: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo a vo vašom srdci láska k pravde. Pre tých, ktorí milujú a bránia pravdu, prídu ťažké časy. Vpred po ceste, ktorú som vám ukázala. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love