Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 21. októbra 2021 

Milé deti, odvahu! Cesta do neba prechádza cez Kalváriu. Bez kríža niet víťazstva. Nenechajte sa odradiť svojimi ťažkosťami. Môj Ježiš je po vašom boku. Čakajú vás ešte dlhé roky ťažkých skúšok. Profánnosť bude objímaná a mnohí stratia vieru. Zasvätené osoby verné pravej náuke budú opovrhované a prenasledované. Necúvajte. Vy, ktorí patríte Pánovi, svedčte svojim životom o pravde môjho Ježiša. Nedovoľte, aby vás bahno falošných náuk odviedlo od pravého učenia Cirkvi môjho Ježiša. Zohnite kolená v modlitbe, pretože len tak budete schopní niesť váhu svojho kríža. Nezabudnite: v Eucharistii je vaše víťazstvo. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

P.S.: zajtra (31.10.) sa na latinských omšiach slávi nádherný sviatok Krista Kráľa. M.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love