Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 16. októbra 2021 

Drahé deti, nepriatelia sa budú snažiť uhasiť svetlo pravdy, ale v srdciach mojich ctiteľov toto svetlo nikdy nezhasne. Majte odvahu, vieru a nádej. Nedovoľte, aby vás veci tohto sveta vzdialili z cesty spásy. Patríte Pánovi a On od vás veľa očakáva. Keď sa cítite unavení, zavolajte Ježiša. Hľadajte ho v Eucharistii, pretože iba tak budete môcť uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Poznám vaše potreby a budem prosiť môjho Ježiša za vás. Dajte mi vaše ruky a ja vás povediem po ceste dobra a svätosti. Nezabudnite: váš cieľ je Nebo. Všetko v tomto živote sa pominie, ale Božia milosť vo vás bude večná. Do toho! Som pri vás, aj keď ma nevidíte. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

2. novembra (DNES) si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov.

Možno podporiť aj takzvanou virtuálnou sviečkou, kedy môžete prispieť ľubovoľnou sumou a podporiť tak projekty Fóra života:

Úvod

Darovať


Spread the love