Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 28. novembra 1878

Panna Mária

Moje deti, posielam vám svoj najnežnejší úsmev ako požehnanie, ktoré sa k vám blíži. Dávam vám spočinúť na Svojom Srdci. Zahŕňam vás svojimi nežnými bozkami. Uchýlim vás pod Svoj panenský plášť. Moje deti, ľúbezne vás všetky sledujem. Ja som vašimi dennými úlohami. Sprevádzam vás vo vašich úsiliach. Ja som nad všetkými vašimi problémami, pomáham vám niesť váš kríž. Sprevádzam vás pred obetný oltár. Zbieram vaše slzy do lemu svojho kabátca a prednášam ich Svojmu drahému Synovi, ako slzy zásluhy, túžby a volania…

Moje deti, keď plačete, tam vo vašich slzách (je) prosebný hlas žiadajúci milosti od Môjho Nebeského Syna. Tieto vody sĺz ako úrodná rosa zavlažujú pole Môjho Syna…“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love