Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 14. februára 2018

Drahé deti, privítajte Môjho Syna Ježiša a Jeho Slová, ktoré vás vedú k Večnému Životu. V Mojom Synovi Ježišovi je vaše skutočné oslobodenie a spása. Buďte poslušní. Ťažké časy prídu a tí, ktorí sa sami uzatvárajú Pánovej milosti, budú nariekať a žialiť, pretože nebudú schopní uniesť váhu skúšok. Veľká a bolestivá bitka ešte iba príde. Mnohí budú stiahnutí do omylu a vyznávať budú, čo je falošné. Modlite sa! Iba mocou modlitby a hľadaním sily v Eucharistii všetko prekonáte. Nezatvárajte svoje srdcia. Nežite vzdialení od cesty, ktorú vám vyznačujem. Máte slobodu, ale nedovoľte slobode, aby vás vzdialila od Pánovej Milosti. Rýchlo sa obráťte! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love