Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 1. októbra 1875

Pán Ježiš :

„Keď sa cudzinec (Rusko) príde roztiahnuť do Francúzska, bude to len skrze zjavenú modlitbu, vďaka čomu bude potlačený a vyhnaný. Príde sa roztiahnuť do Francúzska ako rozzúrený lev, so všetkým hnevom, so všetkými bezbožnými armádami (t.j. moslimské národy), aby plienili ľud francúzsky a pobili ho.

Moja ruka, neviditeľná, (však) zasiahne. Francúzsko, bez Mojej Matky nikdy nepovstaneš zo svojho nešťastia! Ak tvoj triumf príde rýchlo, je to vďaka Márii, (vďaka) jej prosbám, jej slzám.

Francúzsko, očakáva ťa strašný boj za Kráľa Henriho (t.j. „Veľkého katolíckeho kráľa“), ktorý musí priniesť mier a pokoj do svojej krajiny. Menej bolesti budeš mať pri obrane Svätej Cirkvi. Hovorím ti znova, že dosadenie Svätého otca (t.j. predpovedaného „Anjelského pápeža“)  bude hrozné, ale stále bude menej hrozné ako boj za Kráľa.

Francúzsko bude prvý deň potrebovať mocnú ruku, bitka bude vyhraná Nebom; druhý deň (bude bitka vyhraná) človekom.“

 

+ + +

Tak ako Dobšinský zbieral rozprávky, tak istý pán menom Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami. Tie potom vydal v knihe s jednoduchým názvom „Catholic Prophecy.“ Tieto rôzne proroctvá z rôznych dôb a od rôznych autorov sú mimoriadne zaujímavé v tom, že akoby hovorili jeden a ten istý príbeh, vždy len z trošku iného uhlu pohľadu.

Avšak podstata je VŽDY tá istá: pre hriechy ľudstva – laikov, ale aj kňazov – strestá Boh ľudí dvoma strašnými spôsobmi – nukleárnou vojnou a troma dňami temnoty.

 

A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou vo Francúzsku, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.

O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“

Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.

 

B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.

Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.

 

C)Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi. (O tzv. Troch dňoch temnoty viac  tu: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/08/29/tri-dni-temnoty-vymysel-alebo-skutocne-proroctvo/)

 

D) Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi– a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev a svetu budú vládnuť dvaja svätci z Francúzska – „Veľký katolícky kráľ“ a „Anjelsky pápež.“

Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

 

Amen!

Obr.: Súčasnosť – Nepokoje a vojna – Pápež uteká z Ríma – Zjavenie nového pápeža a Veľkého kráľa – 3 dni temnoty– Doba mieru –  Zjavenie Antikrista

 

P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.


Spread the love