Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 24. júla 2005

Drahé deti, ľudstvo sa vzdialilo od Boha a prišiel čas na (jeho) veľký návrat. Ľudstvo zažije chvíle veľkého utrpenia. Mnoho Mojich úbohých detí bude kráčať ako slepci; kráčať budú do priepasti sebazničenia. Rýchlo sa obráťte! Pre Pána ste dôležití. Neodvracajte sa od Jeho Milosti. Muži hrôzy prídu do Vatikánu. Námestie bude plné mŕtvol. Ľudstvo uvidí zlé skutky mužov s dlhými bradami (možno moslimovia, niekde sa uvádza, že Rusi – tí i tí, čoby spojenci, na čas dobyjú Vatikán).

Koloseum padne k zemi. Vedzte, že Pán je smutný z hriechov ľudí. Toto sú časy veľkých súžení! Na kolenách sa modlievajte. Ja som vaša Matka a trpím pre to, čo vás očakáva. Buďte Pánovi. On je vaše Všetko a bez Neho nič nezmôžete. Choďte vpred v odvahe!  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPOSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

 

+ + +

Z knihy „Ten Caesars“ historika B. Straussa

(4. kapitola: Vespasian, the Commoner)

„Počas staroveku sa koloseu hovorievalo „Fláviovský amfiteáter.“ Koloseum dostalo svoje typické meno až v stredoveku… Prvý krát sa použilo pri tomto zápise:

Kým koloseum stojí, Rím bude stáť; (avšak) keď koloseum padne, padne aj Rím; (a) keď padne Rím, (následne) celý svet padne.“

Podľa italia.it zápísal tieto slová anglický mních a historik bl. Bede (žil na prelome 7./8. st.).

(https://www.facebook.com/italia.it/photos/a.191238277619099/374775792598679/?type=1&theater)


Spread the love