Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 9.marca 1878

Svätý Jozef:

Deti Moje, môj Syn volá na Francúzsko: záplavu neprávosti. Napriek jeho zlorečeniam, môj Syn udeľuje dar ochrany mnohým rodinám, ktoré sa budú správať láskavo vo viere a vďačné budú Božej milosti. Budú ochránené, no stanú sa (tiež) utečencami, rovnako ako som ja utekal do Egypta… Bretónsko bude (vaším) Egyptom. Prihováral som sa tiež mocne za nábožné komunity a tu je, čo hovorí môj Syn:

Všetky kláštory, tieto miesta pokoja, budú trpieť, pretože zanechajú veľké množstvo mučeníkov. Tí, ktorí kladú pasce do mojej Cirkvi, budú prenasledovať kláštorné duše.“

Avšak, deti moje, nákazy zo všetkých druhov sú vyhradené pre zem. Nákazy a katastrofy prídu v tom čase. Pre vysokú úmrtnosť na rôznych miestach, na Cirkev bude položený pohrebný závoj. Budú to skazenosť a neprávosti, čo spôsobia tie nákazy. Varujem vás, pretože mi to môj Syn nariadil. Deti moje, v budúcich rokoch, diať sa budú veci nevídané. Preto ste varovaní, aby ste sa nebáli. Môj Syn mi povedal:

Deti Moje, istý čas pred tými desivými znameniami, ktoré sa na Zemi zjavia, pocítite už v srdci účinok Mojej Spravodlivosti; bude to srdce, ktoré povie, že ten čas už nie je ďaleko. Milosť mieru (/pokoja) je určená verným kresťanom, takým, ktorí nepohŕdajú varovaniami Neba a prispôsobujú im svoje životy.““

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love