Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 19. mája 2022

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Nesmiete zostať so skríženými rukami. Smerujete do budúcnosti bolestného duchovného boja. Veľkou zbraňou na porážku nepriateľov je láska k pravde. Temnota postupuje, ale môžete ju rozptýliť svetlom pravdy. Odvahu! Môj Ježiš od vás veľa očakáva. Dajte zo seba to najlepšie a budete štedro odmenení.

Nebojte sa. Budem s vami. Pevne dôverujte v Pánovu silu a zvíťazíte. Nepriatelia zaútočia a v Božom dome bude prítomná smrť. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love