Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 19. júla 1906

Pán Ježiš:

(Nastane) znesväcovanie krížov a chrámov, no tie budú ochránené; znesväcovanie Najsvätejšej sviatosti. Diabol chce zničiť všetko. Nenechá kameň na kameni, ale nebude mu to dovolené (jeho moc je obmedzená – E. A. Bucch.). Naše chrámy budú zachované. Deti, ktoré ešte nemajú vek rozumu urážajú Boha pred tým, než Ho poznajú a vysmievajú sa Mu.

V čase perzekúcie, títo budú Mojimi najhoršími nepriateľmi. Tí, ktorí zaplavia ulice kričiac tieto vety: „Smrť Kristovi!“, „smrť kresťanom!“ Čoskoro uvidíte satana a satanových prisluhovačov cestovať po svete. Chcú zničiť Ježišovo meno, chcú aby všetko zmizlo. Zlomia kríž, aj kde odpočíva prach kresťanov (hroby budú znesväcované)…

Moje Srdce je zdrvené na kusy a v bazéne krvi. Trpím bolesť ukrutnejšiu, ako počas Môjho prvého ukrižovania. Týmto časom, ktoré prídu, sa na Zemi nič nevyrovná. Nebesia sa otvoria a bude dovolené vidieť znaky Mojej nahnevanej Spravodlivosti… Veľké množstvo odpadlíctva; nebudem mať viac ako len hŕstka duší.

Ešte aj v kresťanských dušiach sa láska zmenší. Dnes, rodičia vo veľkých počtoch ťahajú dušu a telá ich detí pre večné muky (v pekle).“

+++

 


Spread the love