Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 21. mája 2022

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Nedovoľte, aby vás diabol vtiahol do priepasti. Ste Pánovi a a jedine Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Žiadam vás, aby ste udržiavali zažatý plameň svojej viery. Neustupujte. Čokoľvek sa stane, zostaňte pevní na ceste pravdy. Kráčate do budúcnosti, kedy bude pravda prítomná na málo  miestach. Starajte sa o svoj duchovný život. Nezabudnite: nebo musí byť vaším cieľom. Môj Pán pripravil pre svojich vyvolených to, čo ľudské oči nikdy nevideli.

Milujem vás a chcem vás vidieť šťastných už tu na zemi a neskôr so mnou v Nebi. Prijmite evanjelium môjho Ježiša. Hľadajte Jeho milosrdenstvo vo sviatosti svätej spovede a prijmite svoje víťazstvo v Eucharistii. Odvahu! Zajtrajšok bude lepší pre spravodlivých. Vpred na obranu pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Preklad: o. Peter

 


Spread the love