Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 17. mája 2018

Drahé deti, Ja som vaša Sedemlbolestná Matka a trpím pre to čo na vás prichádza. Cirkev Môjho Ježiša bude kráčať na kalváriu a mnoho verných pastierov bude piť trpký kalich bolesti. Nepriatelia sa spoja aby perzekvovali a vyhodili tých, ktorí milujú a bránia pravdu. Beda, najbolestnejšie časy sa blížia pre mužov a ženy viery! Nedovoľte falošným učeniam získať priestor vo vašich životoch. Vy ste Pánovi a len jeho musíte nasledovať a slúžiť Mu. Neustupujte.

Po všetkej bolesti, Pán zotrie vaše slzy a vy budete odmenený láskou a vernosťou. Neprestávajte sa modliť. Keď ste ďaleko, stávate sa cieľom pre Božieho nepriateľa. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a v Slovách Môjho Ježiša.

Ako v časoch veľkých prorokov, zlí ľudia sa budú snažiť umlčať hlas tých, ktorí milujú a bránia pravdu, ale Pán bude konať a triumf Cirkvi nastane. odvahu. Nebuďte znechutení. Môj Syn Ježiš vás nikdy neopustí. Ja som vaša Matka a chcem vám povedať, že vždy budem po vašom boku. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k víťazstvu. Vpred! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je správa, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love