Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 19. septembra 1878

Sv. Ján, pápež:

Drahé deti Božie, nech pokoj vládne v najhlbších útrobách vašich duší. Ja som svätý Ján, pápež, ktorý zahynul vo väzení. Bol som poslaný do vyhnanstva pre Božiu záležitosť a bol som týraný strašnými mučeniami vo väzení, kde som aj odovzdal svoju dušu Bohu… Znášal som trpkú bolesť, pretože som odmietal zaprieť meno Ježiša Krista a aj za to, že som podporoval dogmu o Svätej Trojici a neomylnosti Cirkvi.

Nič by neotriaslo mojou vierou. Svoju dušu som zadržiaval v Svätom Mene Božom a v tom samom čase som mal myšlienky na Svätú Cirkev počas môjho vyhnanstva. Tieto dve myšlienky mi pomohli prijať moju smrť. Po vyšetrovaní som bol bitý a podstúpiť som musel najstrašnejšie skúšky. Bolo to vtedy, keď som musel prijať svoje mučeníctvo po dlhých dňoch vo vyhnanstve. Mal som zviazané ruky a nohy a zavesený som bol za krku reťazami po tom, čo mi uštedrili ťažké údery. Bolo to vo väzení vo vyhnanstve, kedy moja duša vzlietla, aby videla svoju nebeskú odmenu.

Teraz prehovorím v mene Pána. Všetci na Zemi sme mučeníkmi podľa spôsobu určeného Nebeskou Vôľou. Sme umiestnení do krajiny exilu, ktorá je (takou) dnes viac ako kedykoľvek predtým pre zákazy mena Božieho, náboženstva a Cirkvi. Chcú, aby sa kresťania zosypali pod zákonom…

Kresťania, pripravte svoje zbrane – to znamená vašu odvahu, pretože ohrozenia sú veľké. Úder, ktorý chystajú bude svojimi účinkami strašný… Cirkev je v nebezpečenstve… Na záchranu Domu Božieho bude treba odvahu a krv…

Náš Pán vám dáva ťažký kríž, toto sú (však) kríže, ktoré vás ušetria od veľkého úderu… Buďte šťastní, že môžete niesť Kríž nášho Nebeského Pána…“

 

Pápež sv. Ján I. bol umučený za vlády germánskeho ariánskeho panovníka Theodorika v 6. storočí

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love