Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. mája 2022

Drahé deti, ste dôležití pre uskutočnenie mojich plánov. Dajte zo seba to najlepšie a budete štedro odmenení. Toto sú najťažšie časy pre veriacich mužov a ženy. Buďte opatrní. Rozšíri sa falošná viera a mnohí budú chodiť ako slepí, ktorí vedú iných slepých. Milujte a bráňte pravdu. Bez svetla pravdy bude ľudstvo kráčať k veľkej priepasti. Vráťte sa k Tomu, ktorý je vaše všetko.

Som vaša Bolestná Matka a viem, čo vás čaká. Dajte mi svoje ruky a ja vás povediem po ceste svätosti. Vy ste vo svete, ale veci sveta nie sú pre vás. Odvahu! Nie ste sami. Môj Ježiš vás miluje a vždy bude s vami. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

Slová o akejsi „novej falošnej viere, ktorá sa začne všade rozširovať“ som už zachytil viac krát, napríklad TU. M.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love