Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. mája 2022

Drahé deti, vaše víťazstvo je v Ježišovi. Vždy Ho hľadajte a budete veľkí vo viere. Ľudstvo kráča k duchovnej priepasti a len tí, ktorí sa modlia, znesú ťarchu skúšok. Žiadam vás, aby ste boli všetci Kristovi. Nechajte lásku môjho Ježiša preniknúť do vašich sŕdc, pretože len tak sa môžete stať znameniami Jeho prítomnosti. Dajte mi svoje ruky a ja vás privediem k Tomu, ktorý je vaším Jediným a Pravým Spasiteľom.

Čakajú vás ešte dlhé roky ťažkých skúšok. Neustupujte. Neklesajte na duchu. Milujem vás a vždy budem pri vás. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte na ceste, ktorú som vám ukázala. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. mája 2022

Milé deti, odvahu! Môj Ježiš od vás veľa očakáva. Žijete v čase horšom ako bol čas potopy a moje úbohé deti kráčajú ako slepí, ktorí vedú iných slepých. Falošný kľúč neotvorí skutočné dvere. Prosím vás, aby ste boli mužmi a ženami modlitby. Nedovoľte veciam sveta, aby vás vzdialili od môjho Syna Ježiša. Ja som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Starajte sa o svoj duchovný život.

V tomto živote, a nie v inom, musíte svedčiť o svojej viere. Poznám každého z vás po mene a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Čiňte pokánie a hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša prostredníctvom sviatosti svätej spovede. Nezabudnite: vaše víťazstvo je v Eucharistii. Vpred na obranu pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

Nejak sa nám s tými kľúčmi roztrhlo vrece tento rok. M.

Súvisiace?

Britský Guardian: „Šíria sa dohady, že sa pápež František chystá odstúpiť“

 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love