Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 1. januára 2022

Drahé deti, som Kráľovná pokoja. Prichádzam z neba, aby som vám priniesla pokoj. Otvorte svoje srdcia a prijmite moje volanie k svätosti. Bez Ježiša niet pokoja. Prijmite môjho Syna Ježiša a budete nositeľmi pokoja! Kráčate k budúcnosti duchovnej temnoty. Ľudia sa budú stále viac vzďaľovať od svetla pravdy a moje úbohé deti budú kráčať ako slepí, ktorí vedú iných slepých. Zohnite svoje kolená v modlitbe za Cirkev môjho Ježiša. Kľúč bude prechádzať z ruky do ruky a nepriatelia budú vládnuť všade. Pravda bude prítomná v  málo srdciach a veriaci budú mať veľkú bolesť. Som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza.

Čokoľvek sa stane, zostaňte s Ježišom a s učením pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Neustupujte! Nepriatelia padnú a obrancovia pravdy zabránia aktivite mocností pekla. Víťazstvo bude patriť jedinej a pravej Cirkvi môjho Ježiša. Nezabudnite: v Bohu niet polopravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Prelad: o. Peter

 

Hmm… hovorí sa tu o možnej zmene na pápežskom stolci? Tiež mi príde zaujímavé, že ide hneď o prvú správu nového roka! M.

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love