Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 19.augusta 1878

Sv. Benedikt

Je to pomstychtivý nepriateľ, ktorý v túto chvíľu obieha všade naokolo robiac divy vzbudzujúce veľký ohlas (zrejme je reč o vynálezoch, nie skutočných zázrakoch); rozpráva do uší mnohých duší, hovorí im, že je to Boh, kto im zjavuje tieto nové tajomná a hlboké milosti. Vy, ktorí vidíte toto všetko sa diať obávajúc sa Boha, ktorý povedal: „Keď sa svet bude zdať preplnený zázrakmi; keď – na všetkých stranách – budú ohlasovať svoje fantastické veci, keď budete počuť hlasy zvučiace zo stredu sveta, Boh vyjaví Svoju slávu na Zemi“.

Zvážte tieto fakty, verte, že vynálezy sú od Božieho nepriateľa, že stanovená hodina Božia nie je od vás ďaleko! Toto je znak, ktorý dal Boh, aby ste sa opäť obnovili (v svätosti). Všetky tieto znamenia značia príchod Pánov, príchod radosti a veľkého utrpenia. Aj evanjelisti spojili tieto fakty s veľkým dňom Všeobecného súdu. Nuž teda! Stane sa to pred posledným (dňom?), bude to hrozné, súd spravodlivosti, súd hnevu a v tom istom čase slávne vzkriesenie v pokoji, v nádeji – pre priateľov Boha. Prečo dnes človek nechce vidieť Božiu Spravodlivosť, ktorá vás navštívi každú chvíľu?“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10


Spread the love