Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 2. januára 2022

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Ľudstvo kráča smerom k veľkej duchovnej priepasti. Hľadajte pravdu, aby ste boli spasení. Dajte to najlepšie zo seba a Pán vás štedro odmení. Veľké poklady budú opustené a bude veľká duchovná slepota! Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Nedovoľte, aby plameň viery vo vás zhasol. Modlite sa veľa pred krížom, pretože len tak budete môcť dosiahnuť víťazstvo! Podajte mi svoje ruky a ja vás povediem k Tomu, ktorý je vašou jedinou Cestou, Pravdom a Životom. Mnohí, ktorí boli vybraní brániť pravdu, sa zo strachu z prenasledovania stiahnu. Nezabúdajte: Boh vo všetkom na prvom mieste. Milujem vás a prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Buďte tichí a pokorní srdcom, pretože len tak môžete prispieť k definitívnemu triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca. Vpred bez strachu! Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 4. januára 2022

Drahé deti, môj Ježiš je vaše všetko a bez Neho nemôžete nič urobiť. Prichádzam z neba, aby som vás viedla do bezpečného prístavu viery. Počúvajte ma. Kráčate do budúcnosti, v ktorej posvätné zákony budú pohŕdané a tí, ktorí hľadajú svätosť, budú prenasledovaní. Pre mužov a ženy viery prídu ťažké časy. Milujte a bráňte pravdu. Bez strachu obhajujte učenie pravého Učiteľského úradu Cirkvi môjho Ježiša. Vo veľkom a poslednom súžení budú zachránení len tí, ktorí sú v pravde. Nezabúdajte: v Bohu nie je polovičná pravda. Ak chcete spasenie: Boh na prvom mieste vo všetkom. Hľadajte silu v Evanjeliu a v Eucharistii. Čakajú vás ešte dlhé roky ťažkých skúšok. Neustupujte. Mlčanie spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Vpred bez strachu. Budem s vami. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.“

–2Tim-

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love