Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. januára 2008

Drahí synovia a dcéry, keď trón padne a pre kráľa nebude viac možné zostať (tzn. „keď pápež bude musieť utiecť z Ríma“), bude veľkého opovrhovania voči učeniam a len nemnohí zostanú pevní vo viere. Ja som vaša mama a trpím pre to, čo vás očakáva. Žijete v časoch horších, ako (počas) potopy a nadišla chvíľa na vaše pokánie, veď Pán vás očakáva s otvorenou náručou. Neustupujte. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love