Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 25. októbra 1878

Panna Mária:

Počet kňazov bude menší ako kedykoľvek predtým … (ich počet) je veľmi malý. Bude množstvo kňazov, ktorí v deň hrôzy nebudú zahanbení porušiť spovedné tajomstvá! Sú niektorí, ktorí konajú v tajnosti čakajúc na odhodenie svojich kňazských rúch aby tak väčšmi spôsobili hrôzu a odpornosť medzi ľuďmi. Budú pohoršenia. Musíte ich očakávať. Musíte očakávať všetky druhy vecí. V tento deň je zločin privedený až k rohu oltára.“

 

Svätý Michal Archanjel:

Boh si tak želá; hovorím priateľom Boha, aby sa pripravili a znásobili svoje modlitby, pretože všetko je na hranici obrovského utrpenia, avšak priatelia Boha sú varovaní. Tí teraz môžu len čakať v tichosti ich veľkorysej viery. Všetci priatelia kríža majú zvláštnu ochranu stanovenú Svätým Svätých a Jeho milovanou Matkou.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love